ZAPISY I OPŁATY

Przedszkole czynne jest od poniedziałku do piątku od 6:30 do 17:00.

Przyjmujemy dzieci w wieku od 3 do 6 lat. Realizujemy roczne przygotowanie szkolne (zerówka).

Zapisy prowadzone są w sekretariacie przedszkola. Zaleca się aby na zapis umówić się indywidualnie z dyrekcją przedszkola na wygodny dla Państwa termin, poprzez uprzedni kontakt telefoniczny pod numerem: 606 475 850.

 

Jednorazowa opłata rekrutacyjna wynosi 300zł.

 

Dzieci podzielone są wiekowo na grupy.

Grupa Zuchy – rocznik 2019, Grupa Odkrywcy – rocznik 2018, Grupa Tropiciele – rocznik 2017, Grupa Zdobywcy – rocznik 2016 i starsze.

Roczniki 2020, 2021 zapraszamy do naszych dwóch grup żłobkowych.

Liczebność grupy uzależniona jest od warunków lokalowych – im większa sala tym możliwość przyjęcia większej liczby dzieci. Grupy zazwyczaj mają 20-25 dzieci, które są pod opieką 2 lub 3 osób.
Większa grupa wcale nie przekłada się na komfort pobytu dzieci lub poziom edukacji i pracy nauczycieli, co łatwo zaobserwować patrząc na zdjęcia wykonywane podczas zajęć i aktywności – zapraszamy na nasz profil na Facebooku.

CZESNE
Stała opłata miesięczna wynosi 550zł

WPISOWE
Jednorazowe wpisowe wynosi 300zł

RODZEŃSTWO
Zniżka 100zł na drugie dziecko

POSIŁKI
Trzy zdrowe posiłki 13,50zł/dziennie 

DZIECI Z ORZECZENIEM
Bezpłatny pobyt dla dzieci niepełnosprawnych

ZAJĘCIA DODATKOWE
bez dodatkowych opłat

 

 

MIESIĘCZNE CZESNE PODSTAWOWE

Miesięczna opłata wynosi 550zł. W ramach czesnego dzieci otrzymują: całodniową opiekę wychowawczą (w godzinach 6:30-17:00), udział we wszystkich zajęciach dodatkowych, udział w wyjściach do kina, teatru i innych atrakcjach.

PROMOCJA „RAZEM RAŹNIEJ”

Dzieciom zawsze raźniej jest gdy pierwszego dnia w przedszkolu towarzyszy im znajoma twarz. Oferta promocyjna skierowana jest do zaprzyjaźnionych rodzin, które w jednym terminie zdecydują zapisać swoje pociechy do naszego przedszkola. Czesne promocyjne: 520zł.

POBYT DO 5 GODZIN

Oferta skierowana jest do rodzin, których dzieci dopiero zaczynają swoją przygodę z przedszkolem i ciężko znoszą rozłąkę na cały dzień. Czesne miesięczne: 380zł, każda kolejna rozpoczęta godzina powyżej 5-ciu podstawowych: 5zł

POBYT DZIECKA Z ORZECZENIEM

Dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczają do naszego przedszkola bezpłatnie. Opłata naliczana jest jedynie za posiłki. Jesteśmy otwarci na pomoc rodzicom w zakresie uzyskania orzeczenia, udzielimy rad organizacyjnych i wskażemy odpowiednie placówki i specjalistów w tym zakresie.

OFERTA DLA RODZEŃSTWA

W przypadku uczęszczania do przedszkola dwójki dzieci (dziecko może uczęszczać również do naszego żłobka) Rodzic otrzymuje zniżkę 100zł na drugie dziecko na czas pobytu rodzeństwa w placówkach.

WYŻYWIENIE

Opłata za posiłki wynosi 13,50zł dziennie. Istnieje możliwość wyboru diety indywidualnej uwzględniającej alergeny: 16zł dziennie. Dziecko otrzymuje śniadanie, dwudaniowy obiad i podwieczorek dostarczony przez sprawdzoną firmę cateringową. Wielkość miesięcznej opłaty uzależniona jest od ilości dni, w których dziecko przebywać będzie w przedszkolu.

 

APLIKACJA LIVE KID

W naszym przedszkolu korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań w postaci aplikacji Live Kid, dzięki której rodzice na bieżąco mogą w wygodny sposób zgłaszać nieobecność dziecka, zapoznawać się z ogłoszeniami, harmonogramem zajęć, przeglądać zdjęcia i otrzymywać miesięczne rozliczenia z możliwością ich natychmiastowego uregulowania. Wszystko to odbywa się za pomocą kilku intuicyjnych kliknięć i zapewnia komfort komunikacji z placówką.

DOKUMENTY DO ZAPISU

Celem przyspieszenia procedury zapisu do przedszkola prosimy o wypełnienie i dostarczenie do Sekretariatu po uprzednim umówieniu się poniższych dokumentówProsimy w miarę możliwości o podpis pod wszystkimi dokumentami obojga rodziców/opiekunów prawnych.

Uwaga: umowę prosimy wydrukować i wypełnić w dwóch egzemplarzach (pozostałe dokumenty w jednym egzemplarzu).

Na spotkanie prosimy o przyniesienie w formie gotówkowej kwoty 300zł będącą opłatą rekrutacyjną i gwarantującą miejsce w przedszkolu od wyznaczonego umową terminu.

Nie ma możliwości płacenia kartą płatniczą w sekretariacie.

UMOWA

KARTA ZGŁOSZENIOWA

RODO

OŚWIADCZENIE

UPOWAŻNIENIE