OFERTA

Edukacja najmłodszych dzieci powinna umiejętnie splatać naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić je w przyszły świat szkoły. Pierwsze lata życia dziecka w największym stopniu decydują o jego dalszym rozwoju. Wtedy bowiem kształtują się jego możliwości intelektualne i rozwija się większość wrodzonych predyspozycji, w tym także zdolność uczenia się. Dlatego wszelkie działania edukacyjne, oddziaływania wychowawcze, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym.

 

W codziennych zajęciach wykorzystujemy metody, stworzone i popularyzowane przez największe autorytety w dziedzinie pedagogiki dziecięcej: Marię Montessori, Metodę Dobrego Startu,  Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,  Matematykę dziecięcą wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metodę kształcenia muzycznego Carla Orffa,  Gimnastykę mózgu Paula Dennisona, Metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Pedagogikę zabawy Klanza i wiele innych, które w najlepszy sposób aktywizują i kształcą umysł i ciało dziecka w okresie przedszkolnym.

 

Oprócz stałych zajęć edukacyjnych oferujemy także szereg innych atrakcji. Są to m.in.: wyjścia do kina, muzeów i teatrów, spotkania z interesującymi ludźmi i ich pasjami, wycieczki na łono natury, spacery odkrywające nasze miasto oraz imprezy okolicznościowe. 

 

OFEROWANE FORMY AKTYWNOŚCI:

 

JĘZYK ANGIELSKI

WARSZTATY KULINARNE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

EKSPERYMENTY

ROBOTYKA LEGO

SENSOPLASTYKA

TANIEC NOWOCZESNY

GIMNASTYKA

WARSZTATY TEATRALNE

BAJKOTERAPIA

AUDYCJE MUZYCZNE

RYTMIKA

WARSZTATY PRZYRODNICZE

ZUMBA

DNI DODATKOWE

CODZIENNE SPACERY

Nasza placówka jest beneficjentem Ogólnopolskiego Programu: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa, dzięki któremu regularnie do Przedszkola są kupowane nowe książki, z których mogą korzystać dzieci w swoich salach dydaktycznych.