OFERTA

Edukacja najmłodszych dzieci powinna umiejętnie splatać naukę z zabawą, by w łagodny sposób wprowadzić je w przyszły świat szkoły. Pierwsze lata życia dziecka w największym stopniu decydują o jego dalszym rozwoju. Wtedy bowiem kształtują się jego możliwości intelektualne i rozwija się większość wrodzonych predyspozycji, w tym także zdolność uczenia się. Dlatego wszelkie działania edukacyjne, oddziaływania wychowawcze, stymulowanie rozwoju intelektualnego i społecznego przynoszą najlepsze rezultaty właśnie w okresie przedszkolnym.

 

W codziennych zajęciach wykorzystujemy metody, stworzone i popularyzowane przez największe autorytety w dziedzinie pedagogiki dziecięcej: Marię Montessori, Metodę Dobrego Startu,  Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,  Matematykę dziecięcą wg prof. Edyty Gruszczyk-Kolczyńskiej, Metodę kształcenia muzycznego Carla Orffa,  Gimnastykę mózgu Paula Dennisona, Metodę aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss, Pedagogikę zabawy Klanza i wiele innych, które w najlepszy sposób aktywizują i kształcą umysł i ciało dziecka w okresie przedszkolnym.

 

Oprócz stałych zajęć edukacyjnych oferujemy także szereg innych atrakcji. Są to m.in.: wyjścia do kina, muzeów i teatrów, spotkania z interesującymi ludźmi i ich pasjami, wycieczki na łono natury, spacery odkrywające nasze miasto oraz imprezy okolicznościowe. 

 

OFEROWANE FORMY AKTYWNOŚCI:

 

JĘZYK ANGIELSKI

WARSZTATY KULINARNE

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

EKSPERYMENTY

ROBOTYKA LEGO

SENSOPLASTYKA

TANIEC NOWOCZESNY

GIMNASTYKA

WARSZTATY TEATRALNE

BAJKOTERAPIA

AUDYCJE MUZYCZNE

RYTMIKA

WARSZTATY PRZYRODNICZE

ZUMBA

DNI DODATKOWE

CODZIENNE SPACERY