KADRA

Kadrę pedagogiczną tworzy zespół młodych, wykształconych i kreatywnych nauczycieli dbających o ciepłą i przyjazną atmosferę w przedszkolu. Posiadają bardzo dobry kontakt z dziećmi, dostrzegają i rozumieją ich potrzeby. Mają dużą wiedzę i doświadczenie w zakresie edukacji przedszkolnej. W swojej pracy, wykorzystują najnowsze koncepcje, metody i formy pracy, które gwarantują nauczanie i wychowywanie na najwyższym poziomie. Uwzględniają indywidualne podejście, zapewniając czas i uwagę dla każdego dziecka. Posiadają uzdolnienia plastyczne, muzyczne i teatralne umożliwiające rozwijanie i kreowanie indywidualnych zainteresowań i talentów każdego dziecka. Nasi nauczyciele są profesjonalistami w zakresie edukacji przedszkolnej.

 

NASZE MOCNE STRONY:

WYKSZTAŁCONA KADRA

INDYWIDUALNE PODEJŚCIE

RÓŻNORODNE TECHNIKI PRACY

KREATYWNOŚĆ I INNOWACYJNOŚĆ

ŚCISŁA WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

CIĄGŁY ROZWÓJ I PODNOSZENIE KOMPETENCJI

MONIKA SZUBERTOWICZ dyrektor, właściciel

Absolwentka studiów z zakresu Psychopedagogiki w specjalności Psychoprofilaktyki społecznej, Pedagogiki przedszkolnej, Spektrum autyzmu – diagnoza, terapia i edukacja, Zarządzania oświatą oraz Psychologii (w trakcie). Nauczyciel mianowany z ponad  14-letnim stażem pracy zawodowej. Od 2016r. dyrektor i właściciel Niepublicznego Żłobka i Przedszkoli PINOKIO w Rzeszowie. Wiceprezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Rzeszowie.

DARIA DWORAK zastępca dyrektora

Absolwentka studiów z zakresu: Pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkolnej, Zarządzania oświatą oraz Wspomagania rozwoju, edukacji i rehabilitacji osób ze spektrum autyzmu i zespołem Aspergera. Nauczyciel mianowany, od 2016 zastępca dyrektora Niepublicznego Przedszkola i Żłobka PINOKIO.

 

 

Monika Soja

Ewa Grządziel

Anna Pieszko

Justyna Kontek

Katarzyna Bednarz

Sylwia Lubas

Marta Kamińska

Martyna Krzanowska

Paulina Cyrnek

Marta Kędra

Kamila Działowska

Alisa Greszta

Wioletta Witek

Agnieszka Pejska

Katarzyna Bartyńska

Jolanta Kotwica

Bożena Kot

Ewa Ślęczkowska

Magdalena Foryś

Gabriela Wszołek