RAMOWY ROZKŁAD DNIA

6:30 – 8:00 Schodzenie się dzieci, zabawy indywidualne i zespołowe, dowolne i inspirowane, rozmowy planowane i sytuacyjne, praca wyrównawcza i stymulacyjna, fizjoterapia indywidualna

8:00 – 8:30 Poranki muzyczne, przygotowanie do śniadania, gimnastyka, taniec nowoczesny

8:30 – 9:00 Śniadanie.

9:00 – 9.30 Zajęcia dydaktyczne programowe

9.45-10.15  Zajęcia z języka angielskiego, gimnastyka korekcyjna /w zależności od dnia/

10:30 – 11:30 O ile pogoda na to pozwala – pobyt na świeżym powietrzu, spacery, wycieczki; w razie niepogody – zabawy indywidualne i zespołowe w sali.

11:30 – 12:00 Obiad ( II danie ).

12:00 – 12:30  Bajkoterapia i zajęcia rozwijające dla grupy starszej

12:00 – 13:45 Bajkoterapia i leżakowanie dla grupy młodszej

13:45 – 14:00 Obiad (zupa)

14:00 – 15:15 Zabawy swobodne, zajęcia dodatkowe: warsztaty kulinarne/eksperymenty, konsultacje z logopedą

15:15 – 15:30 Podwieczorek

15:45 – 18:00 W zależności od pogody: wyjście na plac zabaw, kreatywne przedszkolaki, zajęcia plastyczne organizowane przez nauczycieli, warsztaty teatralne, zabawy swobodne

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w trzech salach, dostosowanych do liczebności grupy i jej potrzeb. Harmonogram dnia przewiduje także wspólną zabawę wszystkich dzieci na największej sali, wypełnionej zabawkami. Dzięki kontaktom zarówno z rówieśnikami jak i dziećmi w innym wieku nasi podopieczni uczą się pozytywnych wzorców zachowań: dzieci młodsze naśladują starsze co przyczynia się do ich rozwoju, natomiast starszaki otaczają opieką i pomocą maluchy.

I SALA

II SALA

III SALA